Siedleckie więzienie czeka na oferty od osób poszukujących pracy. Dostępnych jest sześć wakatów

i

Autor: fot. Zakład Karny w Siedlcach W siedleckich więzieniu może znaleźć zatrudnienie sześć nowych osób

Trwa nabór chętnych do pracy w Zakładzie Karnym w Siedlcach

2022-02-22 15:49

Siedlecki Zakład Karny szuka nowych pracowników. W więzieniu może obecnie znaleźć pracę sześć osób, które zostaną zatrudnione na stanowiskach strażnika działu ochrony oraz młodszego referenta lub młodszego instruktora (informatyka). Przyjęcia do pracy nowych osób mają się odbywać stopniowo, w każdym kwartale 2022 roku. Nabór trwa do 2 marca.

– Wszystkie osoby, które są zainteresowane realizacją zadań ochronnych, ale także zadań z zakresu informatyki, zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej. Aktualnie siedlecka jednostka penitencjarna poszukuje pracowników na stanowiskach strażnik działu ochrony, ale także młodszy referent lub młodszy instruktor (informatyk). Przy tej okazji warto wymienić zalety pracy w Służbie Więziennej – to zatrudnienie, które daje poczucie stabilizacji zawodowej, z gwarancją uposażenia płatnego z góry już od pierwszego dnia służby, możliwość przejścia na uposażenie emerytalne po 25 latach pracy, a także atrakcyjne świadczenia socjalne jak zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów przejazdu do pracy czy ekwiwalent za brak mieszkania i dofinansowanie do jego zakupu lub budowy domu. Służba w naszej formacji to także dodatek za stopień, dodatek służbowy, dodatek z tytułu wysługi lat, możliwość otrzymania nagród uznaniowych czy uzyskania dofinansowania do czesnego za studia – zachęca por. Przemysław Turyk z biura prasowego jednostki.

Osoby pracujące w Zakładzie Karnym muszą się liczyć z tym, że będą mieć kontakt ze skazanymi

i

Autor: fot. Zakład Karny w Siedlcach Osoby pracujące w Zakładzie Karnym muszą się liczyć z tym, że będą mieć kontakt ze skazanymi

Osoby, które zdecydują się aplikować na wyżej wymienione stanowiska, muszą jednak liczyć się z tym, że w pracy będą mieć styczność ze skazanymi. Jeśli chodzi o wymagania, to muszą mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, polskie obywatelstwo, uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Nie mogły być też w przeszłości karane za żadne przestępstwo.

– W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba korzystająca z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Musi to być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie toczy się wobec niej postępowanie karne, a także nie został wydany prawomocny wyrok, warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo – dodaje por. Przemysław Turyk.

Więcej informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego, można uzyskać od funkcjonariuszy działu kadr Zakładu Karnego w Siedlcach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, pod numerami telefonów: (25) 785-13-07 lub (25) 785-13-22. Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej siedleckiej jednostki penitencjarnej w zakładce „Praca“. Informacje na ten temat można znaleźć także na profilach społecznościowych Zakładu Karnego w Siedlcach na Facebooku i Twitterze. Dokumenty w sprawie zatrudnienia można składać do 2 marca.

Sonda
Czy myślisz że praca w więzieniu jest bezpieczna?
Źródło: Trwa nabór chętnych do pracy w Zakładzie Karnym w Siedlcach