Wsparcie dla siedlczan goszczących uchodźców z Ukrainy. Wnioski można składać w BOI Urzędu Miasta Siedlce

i

Autor: fot. Monika Półbratek Wnioski o 40 zł wsparcia za osobę siedlczanie mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce

Wsparcie dla siedlczan goszczących uchodźców z Ukrainy. Jak i gdzie złożyć wniosek?

2022-03-25 13:18

Siedlczanie, którzy goszczą lub gościli w swoich domach uchodźców z Ukrainy, zapewniając im także wyżywienie, ze względu na poniesione koszty mogą już składać w Urzędzie Miasta wnioski o przyznanie im wsparcia rządowego w postaci 40 zł za osobę. Muszą jednak spełniać odpowiednie wymogi, a ich prawdziwość poświadczają w składanym wniosku. Urzędnicy mają prawo to zweryfikować.

– W Urzędzie Miasta Siedlce można już składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy. Mieszkaniec Siedlec, którzy przyjął uchodźców pod swój dach, może ubiegać się o świadczenie w wysokości 40 zł za osobę. W tym celu musi złożyć wniosek, na którym należy podać: dane wnioskodawcy, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, liczbę osób, na które wnioskuje się o przyznanie świadczenia, adres miejsca ich pobytu i numer rachunku bankowego, na który pieniądze powinny być przelane. Do każdego wniosku trzeba dołączyć metryczkę dla każdej z osób, które przyjęliśmy pod swój dach. Tam trzeba podać nazwisko i imię tego obywatela Ukrainy i numer dokumentu, którym się posługuje. Jeżeli ma już nadany nr PESEL, to można go podać, a jeśli nie, to wystarczy nr paszportu, z którym ta osoba przekroczyła granicę ukraińsko-polską 24 lutego 2022 roku i później – informuje Aneta Krajewska, naczelnik Gabinetu Prezydenta Miasta Siedlce.

Mieszkańcy Siedlec i okolic mogą składać wnioski na okres do 60 dni. Mogą to zrobić w dowolnym czasie, na trzy sposoby:

  • osobiście, przychodząc do Urzędu Miasta Siedlce w godzinach działania Biura Obsługi Interesanta;
  • przez Internet, wysyłając wniosek poprzez skrytkę urzędu na stronie ePUAP;
  • pocztą tradycyjną – wtedy wystarczy pobrać wnioski ze strony urzędu, wypełnić w domu i wysłać na adres BOI, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

Złożenie dokumentów na miejscu jest o tyle praktyczne, że urzędnicy mogą je od razu sprawdzić i ewentualnie poprosić o nałożenie poprawek. Na rozpatrzenie wniosków magistrat ma 30 dni. Ważne jest także to, że urzędnicy mają prawo zweryfikować prawdziwość danych, które zostały podane we wniosku.

– Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Trzeba się podpisać pod stwierdzeniem, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie osobom, które są wymienione w załącznikach do wniosku, że inne świadczenia na te osoby nie zostały już wcześniej przyznane, że za okres, którego dotyczy wniosek, nie pobierano wynagrodzenia, czyli wnioskodawca nie pobiera opłat od tych uchodźców, a także że wszystkie dane podane we wniosku są prawdziwe – mówi Aneta Krajewska. I dodaje, że wnioskodawców mogą skontrolować urzędnicy: – Ustawodawca dał nam możliwość takiego sprawdzenia. Możemy pojechać pod wskazany adres i sprawdzić, czy rzeczywiście wnioskodawca gwarantuje dobre warunki pobytu obywatelom Ukrainy, a także czy zapewnia im wyżywienie. Urząd Miasta prowadzi też rejestr uchodźców od czasu, gdy zaczęli się pojawiać w mieście. Pracownicy BOI mogą więc sprawdzić, czy osoby, które wymienił wnioskodawca, rzeczywiście przebywały w tym czasie na terenie Siedlec.

Jak podkreśla Wiesława, emerytka, która przyszła do Biura Obsługi Interesanta, by wypełnić wniosek, otrzymanie świadczenia w wysokości 40 zł za osobę to potrzebne wsparcie. Przyjęła do pustego mieszkania po swojej zmarłej mamie pięcioosobową rodzinę – matkę z dwójką dzieci i jej rodziców po 60. roku życia. Nieuchronnie wiąże się to z dodatkowymi wydatkami i obowiązkami.

– Myślę, że ta pomoc jest potrzebna. Samo to, że pięć osób chodzi po domu, to jest obowiązek. Trzeba za nimi zamknąć, trzeba im otworzyć itp. Nie wzięłam tych uchodźców pod swój dach po to, by dostać te 40 zł za osobę, ale skoro mieszkanie stoi puste, to mogłam im je udostępnić za darmo. Ale muszę im dostarczać choćby np. środki czystości i higieny, to też jest już spory wydatek przy pięciu osobach.

Na razie zainteresowanie składaniem wniosków w Siedlcach nie było duże. W tym tygodniu złożyło je w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta dopiero ok. 20 osób. Wszystkie informacje dla osób zainteresowanych oraz wzory wniosków można pobrać na stronie internetowej siedleckiego magistratu: siedlce.pl.

Sonda
Myślisz, że wojna przeniesie się również do innych państw?
Źródło: Wsparcie dla siedlczan goszczących uchodźców z Ukrainy. Jak i gdzie złożyć wniosek?