Zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Canva

Matura 2022: ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się na studia?

2022-04-29 8:00

To czy maturzysta dostanie się na wymarzony kierunek studiów, zależy od wielu czynników. Ważne podczas rekrutacji są nie tylko wyniki z matury, ale i końcowe oceny z klasy maturalnej. Czym są progi punktowe na studia? Czy wszystkie uczelnie je mają oraz gdzie można znaleźć kalkulator do wyliczania punktów rekrutacyjnych, dowiecie się z artykułu.

Ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się na studia?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta z wielu względów. Główny jest taki, że o progi punktowe wykorzystywane w rekrutacji są inne na każdej uczelni i każdym kierunku. Dlatego wybór uczelni i kierunku sugeruje się uczniom na początku klasy maturalnej. Jest to okres, w którym znając wymagania uczelni można jeszcze poprawić swoje stopnie z przedmiotów najważniejszych na danym kierunku.

O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów zdobytych na maturze oraz oceny na świadectwie z liceum albo technikum. Na większości polskich uczelni takie progi punktowe są zazwyczaj odgórnie narzucone w zasadach rekrutacji.

Informacje o wymaganej punktacji na dany kierunek kandydaci mogą znaleźć na stronach rekrutacyjnych uczelni, w drukowanych informatorach lub na targach edukacyjnych.

Przed złożeniem dokumentów na uczelnię można sprawdzić, ile trzeba mieć punktów rekrutacyjnych, żeby dostać się na dany kierunek. Warto też pamiętać, że różne przedmioty mają różną wartość punktową. Na kierunkach ścisłych wyżej punktowane są oceny z takich przedmiotów, jak matematyka, fizyka czy chemia. Wzory i kalkulatory, na podstawie których obliczane punkty w rekrutacji na studia zwykle publikowane są na stronach uczelni wiosną – w marcu, kwietniu lub maju.  Podstawowy kalkulator do wyliczania punktów na studia znaleźć można TUTAJ.

Warto wspomnieć, że na wielu uczelniach nie ma minimalnych progów punktowych, aby dostać się na dany kierunek. Na takich uczelniach lista kandydatów jest listą rankingową. Na pierwszym miejscu na liście jest kandydat z największą liczbą punktów, a na ostatnim osoba z najmniejszą. Jeśli limit miejsc na dany kierunek, wynosi 100, to na liście rankingowej pod setną osobą komisja rekrutacyjna stawia kreskę, wszyscy nad kreską są kandydatami zakwalifikowanymi i jeśli złożą dokumenty, będą mieć zagwarantowane miejsce na tym kierunku, natomiast kandydaci pod kreską są tzw. kandydatami rezerwowymi i czekają na wyniki kolejnych tur rekrutacji.

Na uczelniach finaliści i laureaci olimpiad na szczeblu centralnym mają wejście na uczelnie bez rekrutacji. Uczelnie ustalają, na których kierunkach można dostać miejsce, po jakiej olimpiadzie (spisy olimpiad i kierunków zazwyczaj uczelnie zamieszczają na swoich stronach rekrutacyjnych).

Źródło: Matura 2022: ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się na studia?