Mieszkanie - zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Pixabay Mieszkanie - zdjęcie ilustracyjne

Od lipca nowy obowiązek dla właścicieli domów. Jeśli TEGO nie zrobisz to możesz słono zapłacić!

2021-07-01 8:49

W natłoku innych, domowych obowiązków TEN może nam umknąć. Jeśli jednak nie załatwimy tej sprawy, to może nam grozić nawet 5 tys. zł grzywny. Oto wszystko, co powinniśmy wiedzieć!

Od czwartku (1 lipca) każdy właściciel mieszkania musi się „wyspowiadać” z ciepła, jakie używa w swoim lokalu. Możliwość złożenia deklaracji to pierwszy z etapów budowy ogólnopolskiego systemu - Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wyjaśnimy kto i do kiedy musi dokonać tego obowiązku.

1 lipca wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Każdy właściciel czy zarządca budynku na złożenie deklaracji będzie miał 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed dniem 1 lipca, w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca będzie to 14 dni.

W przypadku bloków zgłoszenia nie musi dokonywać każdy właściciel mieszkania z osobna. Zazwyczaj są one bowiem tylko częścią budynku, którym zarządza spółdzielnia lub wspólnota. W przypadku mieszkań komunalnych natomiast - gmina. To na zarządcy ciąży obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła do ewidencji.

Jest jednak wyjątek. "Jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie" - tłumaczy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Jak się zgłosić?

Formularz nie jest skomplikowany, a jego wypełnienie nie zajmuje dużo czasu. Wpiszemy w nim podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, że posiadasz profil zaufany albo e-dowód.

Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej. Osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

W bloku na bydgoskich Wyżynach zamieszkała świnka Nuna
Źródło: Od lipca nowy obowiązek dla właścicieli domów. Jeśli TEGO nie zrobisz to możesz słono zapłacić!