Skawina drugim miejsce w Polsce z całkowitym zakazem palenia drewnem? Plany są konkretne!

2021-04-23 9:51 nm
Skawina Rynek
Autor: Krzysztof Skrzybalski

Skawina podejmuje konkretne działania do wprowadzenia całkowitego zakazu palenia węglem. Gmina chce, by ten obowiązywał już od 1 stycznia 2030 roku. - Osiem lat, to dużo czasu, by przygotować się do całkowitego odejścia od węgla. To krok odważny, być może kontrowersyjny, ale konieczny - mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

Skawina drugim miejsce w Polsce z całkowitym zakazem palenia węglem?

Skawina to gmina silnie uprzemysłowiona, która od lat walczy z problemem zanieczyszczenia powietrza. Mimo licznych działań samorządu liczba dni z przekroczonymi normami w ubiegłym roku wyniosła 60. Badania wykazały także sześciokrotne przekroczenie norm rakotwórczego benzo(a)pirenu. Dlatego w walce o czyste powietrze władze Skawiny chcą pójść krok dalej i wprowadzić całkowity zakaz palenia węglem od 2030 roku. Do tej pory takie rozwiązanie funkcjonuje tylko w Krakowie.

Raport z anteny 22.04, godz.10

Osiem lat to wystarczająco dużo czasu, by przygotować się do całkowitego odejścia od węgla. Wprowadzenie uchwały antysmogowej dla Skawiny to krok odważny, być może kontrowersyjny, ale konieczny. Wszystkim nam zależy na tym, by móc bez obaw o zdrowie przewietrzyć mieszkanie lub wyjść na spacer - mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

Wprowadzenie zakazu palenia węglem w Skawinie wymaga przyjęcia Sejmik Województwa Małopolskiego lokalnej uchwały antysmogowej. Najpierw jednak musi ją zatwierdzić Rada Miejska w Skawinie. Pierwsze czytanie projektu uchwały odbędzie się 28 kwietnia, a głosowanie na sesji w maju.

W ramach uchwały antysmogowej dla Skawiny od 2022 zostałby także wprowadzony zakaz montażu kotłów węglowych w nowych budynkach. Rada Miejska już w marcu 2019 roku podjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie, jednakże nie weszła ona w życie, ponieważ nie przyjął jej Sejmik Województwa.

Znane budowle i zabytki w Polsce. Jak dobrze je znasz?

Pytanie 1 z 15
Sukiennice w Krakowie nigdy nie były przebudowywane. Prawda czy fałsz?
Kraków
Źródło: Skawina drugim miejscem w Polsce z całkowitym zakazem palenia węglem? Plany są konkretne!
Nasi Partnerzy polecają