Powstanie Wielkopolskie KONKURS WIEDZY

i

Autor: Materiały Prasowe

27 grudnia będzie świętem państwowym? O tej sprawie porozmawiają radni

2021-07-02 10:51

Do Biura Rady Miasta trafił projekt stanowiska Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym. Projekt stanowiska znalazł się w porządku obrad sesji Rady Miasta Poznania zwołanej na 6 lipca.

Pomysłodawcą inicjatywy jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu. Projekt stanowiska RMP stanowi poparcie tej inicjatywy.

Damian Durkacz: Chcę rozdawać karty po olimpiadzie

"Zwycięstwo Wielkopolan nad pruskim zaborcą jest historyczną spuścizną wszystkich Polaków, a celem ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym jest kultywowanie pamięci o tym czynie zbrojnym i utrwalenie jego doniosłego znaczenia w świadomości nie tylko mieszkańców naszego regionu. Powstanie Wielkopolskie należy do nielicznych, zwycięskich zrywów niepodległościowych zakończonych sukcesem, z którego powinniśmy być dumni jako Naród, i które powinno - obok innych doniosłych wydarzeń z dziejów Ojczyzny - znaleźć należne mu miejsce w kalendarzu uroczystości państwowych." - czytamy w projekcie stanowiska. Stanowisko zawiera również przekonanie, że uwzględnienie 27 grudnia w kalendarzu uroczystości państwowych nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii.

Projekt stanowiska znalazł się w porządku obrad sesji Rady Miasta Poznania zwołanej na 6 lipca.

Źródło: 27 grudnia będzie świętem państwowym? O tej sprawie porozmawiają radni