Co z nową obwodnicą Przemyśla? Rusza drugi już przetarg

2020-12-09 13:02 mj
Obwodnica
Autor: pixabay

Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ponownie ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji obwodnicy Przemyśla. Ten pierwszy przetarg - ogłoszony w listopadzie - został unieważniony. Oferty w nim złożone przewyższały budżet, jaki GDDKiA zaplanowała na tę inwestycję

Ogłoszenia o przetargu ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanych ogłoszeń znajdą się szczegółowe informacje na temat zakresu zamówień a także nowych warunków i kryteriów udziału w przetargach. Termin składania ofert minie w drugiej połowie stycznia 2021 roku.

Nowa obwodnica Przemyśla - przetarg

Jeśli chodzi o przetarg to zakłada on wykonanie m.in. studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Poprzedni przetarg pod koniec listopada unieważniono. Powodem takiej decyzji były ceny złożonych ofert, które znacznie przewyższały szacunkową wartość zamówienia.

Zachodnia obwodnica Przemyśla

Obwodnica Przemyśla będzie częścią dróg krajowych numer 28 i 77. Trasa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z autostrady A4 przejmuje droga krajowa numer 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) na południe, do Przemyśla, i dalej drogą krajową nr 28 do przejść granicznych na południu Polski.

Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu - otwarcie

Obwodnica Przemyśla - zakres prac

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego), w tym:

  • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),
  • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,
  • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,
  • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska,
  • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
  • budowę oświetlenia drogowego,
  • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zagospodarowanie terenu zielenią.

Obwodnica Przemyśla powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Założenia programu przewidują, że do 2030 r. będzie wybudowanych 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji wszystkich tras został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Posłuchaj: Branża turystyczna o potencjale Przemyśla. O raporcie mówi Agata Czereba
Źródło: Co z nową obwodnicą Przemyśla? Rusza drugi już przetarg
Nasi Partnerzy polecają