Czym są wdowie renty? Kiedy i komu przysługuje to świadczenie?

2023-01-26 15:19 Arkadiusz Iskierka A.Mil
Czym są wdowie renty? Kiedy i komu przysługuje to świadczenie?
Autor: pixabay

Temat wdowich rent i emerytur powrócił ostatnio w związku ze zbliżającą się waloryzacją świadczeń. Ma ona wejść w życie już w marcu 2023 roku. Warto zapoznać się z warunkami przyznawania świadczenia? Kiedy i komu przysługuje wdowia renta? Wyjaśniamy.

Czym jest wdowia renta?

Czym jest wdowia renta? Potocznie właśnie tak określana jest renta rodzinna. Świadczenie to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca najbliższej rodzinie osoby zmarłej, której przysługiwało prawo do emerytury bądź renty. Nie jest ono jednorazowe. ZUS wypłaca je co miesiąc. Świadczenie z założenia ma stanowić wsparcie finansowe dla rodziny w trudnym okresie po śmierci bliskiego. By zakwalifikować się do otrzymania wdowiej renty, należy spełniać określone warunki. Szczególnie dotyczy to kobiet ubiegająca się o świadczenie.

Kiedy i komu przysługuje renta za zmarłego męża?

Jakie warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o wdowią rentę? Komu przysługuje to świadczenie? Warto zapoznać się z wymaganiami.

W przypadku, gdy o rentę rodzinną ubiega się wdowa, musi wypełniać kilka ustalonych prawnie przesłanek. Świadczenie po mężu przysługuje w sytuacji, gdy zmarły posiadał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie jest to jedyna sytuacja uprawniająca do pobierania świadczenia. Wdowia renta będzie przysługiwała małżonce zmarłego, gdy ten był osobą ubezpieczoną, spełniającą warunki do przyznania emerytury lub renty.

Ponadto wdowia renta będzie przysługiwać osobom wypełniającym dodatkowe przesłanki. Na ich liście znajdują się m.in. wymagania wiekowe. Wdowa w chwili śmierci męża powinna mieć ukończyła 50 lat lub być osobą niezdolną do pracy. Jeśli nie wypełnia tego wymagana, ale wychowuje osobę uprawnioną do renty rodzinnej po zmarłym, także będzie mogła ubiegać się o świadczenie.

Waloryzacja rent wdowich i emerytur 2023

Osoby pobierające w Polsce wdowią rentę mogą liczyć na zbliżającą się podwyżkę wypłacanej kwoty. 1 marca w życie wejdzie tegoroczna waloryzacja. Obejmie ona zarówno wdowie renty, jak i emerytury. Wiadomo już, że podwyżka ich kwot będzie rekordowa. Wskaźnik waloryzacji sięgnąć może nawet 114,8 procent. Oznacza to, że wzrost rent i emerytur nie będzie niższy niż 250 zł brutto. Na ostateczne informacje dotyczące podwyżek trzeba jednak poczekać do lutego – znane wówczas będą dane dotyczące średniorocznej inflacji.

Na temat wdowich rent i emerytur wypowiedziała się ostatnio minister Marlena Maląg, szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

– Przyjęliśmy ustawę, która mówi o waloryzacji kwotowo-procentowej. To oznacza, że emeryci, którzy mają niższe emerytury na pewno będą mieli zwaloryzowane swoje świadczenia o 250 zł. Wskaźnik procentowy będzie ostatecznie wiadomy w lutym, kiedy poznamy wskaźnik średniorocznej inflacji za rok 2022 i wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia – stwierdziła.

Więcej informacji na temat waloryzacji wdowich rent i emerytur znajdziecie w naszym artykule "Oni dostaną więcej pieniędzy od marca 2023. Klamka zapadła".

Horrendalne podwyżki za centralne ogrzewanie w Piasecznie. "Mam 1600 zł emerytury i płacę ponad 1000 zł za czynsz!"
Źródło: Czym są wdowie renty? Kiedy i komu przysługuje to świadczenie?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany