Obchody rocznicy

i

Autor: MŁ

Pamiętali o Porozumieniach Sierpniowych

2021-09-01 8:20

W Drawsku Pomorskim grupa mieszkańców zgromadziła się pod pomnikiem "Solidarności". Pamiętali o 41-szej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Spotkanie pod pomnikiem

W miniony wtorek (31.08) na placu Bałtyckim w Drawsku Pomorskim odbyły się uroczystości upamiętniające podpisanie porozumień sierpniowych. To już 41-sza rocznica tego wydarzenia. Od wielu lat reprezentanci różnych środowiska spotykają się w dniu rocznicy po pomnikiem Solidarności w Drawsku Pomorskim, aby oddać hołd tym, którzy walczyli o zmianę ustroju w 1980 roku.

Wczorajsze spotkanie poprzedzone zostało Mszą Św. w której oprócz reprezentantów środowisk solidarnościowych udział wziął również ksiądz kanonik Marian Wojnicki, który zasłużył się działaniami na rzecz Solidarności i osób internowanych w stanie wojennym na terenie poligonu drawskiego.

Samorządowcy podziękowali za pamięć

W spotkaniu pod pomnikiem Solidarności wzięli również  udział przedstawiciele władz samorządowych. Głos zabrał wicestarosta Powiatu Drawskiego Mariusz Nagórski oraz Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński. Samorządowcy podziękowali zebranym mieszkańcom za udział w spotkaniu i kultywowanie pamięci o ważnych wydarzeniach w dziejach najnowszej historii Polski.

Ważnym elementem podczas spotkania byłą prezentacja flag Solidarności, które znajdują się w kolekcji pamiątek historycznych Wiesława Piotrowskiego. Jak powiedział podczas spotkania Wiesław Piotrowski – oryginalne flagi z lat 80-tych stanowią ważny element zbiorów historycznych.

Po złożeniu wiązanek uczestnicy spotkania wysłuchali ks. Mariana Wojnickiego, który wspominał przebieg działań związanych z tworzeniem się ruchu Solidarności na terenie Pojezierza Drawskiego. Wspominał również swoje działania na rzecz osób internowanych na poligonie drawskim.  

Źródło: Pamiętali o Porozumieniach Sierpniowych