Pieniądze

i

Autor: Pixabay Polacy są za jawnością majątków małżonków polityków

MOPR będzie wypłacać świadczenia dla uchodźców i rekompensaty

2022-03-17 13:11

Świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy oraz dopłaty dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców. W życie weszła ustawa o pomocy Ukraińcom w związku z konfliktem zbrojnym. Wypłatą świadczeń ma się zająć Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

- W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach będzie realizował zadania wynikające z tej ustawy - mówi Bożena Szczypiór.

Chodzi m.in. o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Kwota przeznaczona ma być na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. MOPR będzie również zajmować się przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń osobom, które przyjęły do siebie uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Wysokość rekompensaty za zakwaterowanie i wyżywienie to 40 złotych od osoby za dzień.

- Rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie zostało podpisane, jednak nie mamy jeszcze wzoru wniosków. Zaczniemy realizować te zadania niezwłocznie jeśli będzie taka możliwość - podkreśla wiceprezydent Kielc.  

W przypadku obywateli Ukrainy warunkiem ubiegania się o pomoc będzie posiadanie numeru PESEL.

info: UM Kielce

Dziś mamy do czynienia z Putinem uformowanym przez KGB

QUIZ: Co oznaczają te symbole na metkach ubrań?

Pytanie 1 z 12
Jeżeli na metce znajduje się taki symbol, oznacza, że ubranie należy prać:
QUIZ - co oznaczają te symbole na metkach ubrań?
Źródło: MOPR będzie wypłacać świadczenia dla uchodźców i rekompensaty