Milion złotych kary dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. „Wydobycie ponad 360 tys. ton odpadów niezgodnie z prawem”

2021-04-08 7:15 Dominika Bakura
Wysypisko znajduje się na ul. Łubuszan
Autor: pixabay Wysypisko znajduje się na ul. Łubuszan

Milion złotych. Karę o takiej wysokości nałożył na Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zdaniem WIOŚ, na terenie zakładu, wydobyto ponad 360 tys. ton odpadów niezgodnie z przepisami.

Powodem przeprowadzenia kontroli na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku były skargi na wzmożony fetor z Szadółek. Jak się okazało - jedną z przyczyn uciążliwych zapachów było wydobywanie odpadów podczas prac przy budowie nowej spalarni.

– Informacje dotyczące nieprawidłowości na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przekazało nam także „Towarzystwo Na Rzecz Ziemi” z Oświęcimia. Kontrola miała na celu zweryfikowanie podniesionego zarzutu – mówi Edyta Witka-Jeżewska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Kontrola wykazała, że na terenie zakładu wydobyto ponad 360 tys. ton odpadów niezgodnie z przepisami.  – Nielegalne wydobywanie odpadów prowadzone było od 6 lipca do 22 grudnia. Zostało doprowadzone do końca – wskazuje Edyta Witka-Jeżewska.

Kara w wysokości miliona złotych jest najwyższą, jaką może nałożyć Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

– Wymierzając administracyjną karę pieniężną, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wziął pod uwagę przede wszystkim rozmiar działalności prowadzonej przez ukarany podmiot – wyjaśniono – tłumaczy Witka-Jeżewska.

Zakład Utylizacyjny w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej zapowiedział odwołanie się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.